|  | 

Inne

Roczne zeznanie podatkowe osoby niepracującej

img-responsive

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego do dnia 30 kwietnia roku następnego osoby uzyskujące dochody zobowiązane są do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Nawet w przypadku, gdy w danym momencie nie świadczymy pracy, możemy być zobowiązany do złożenia rocznego PIT

Ustawa o PIT nie wymienia wśród zwolnionych z podatku dochodów uzyskanych w poprzednim roku przez obecnie niepracujące osoby. Oznacza to, że podatnik z którym rozwiązano umowę z zakończeniem 2019 roku lub w trakcie 2020 roku musi wykonać rozliczenie za okres osiągania dochodów. Taka osoba niepracująca pit składa. Rozliczenia za 2019 rok może dokonać na kilka sposobów. Zeznanie podatkowe możliwe jest do zrobienia samodzielnie przez internet z pomocą programu do rozliczeń rocznych albo korzystając z programów Ministerstwa Finansów. Właściwy formularz wolno samodzielnie wypełnić z pominięciem komputera i internetu i złożyć go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłać listem poleconym. Nowym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z przygotowanej deklaracji PIT-37 lub PIT-38 w usłudze Twój e-PIT. Oczywiście nadal każdy ma prawo skorzystać z pomocy biura księgowego lub doradcy podatkowego. Niestety, za 2019 rok do rozliczenia nie można zobowiązać pracodawcy. Ponadto w 2020 roku nie korzysta się z usług Ministerstwa Finansów upraszczających proces rozliczeń podatkowych – PIT-WZ i PIT-PFR. Ich rolę przejęła usługa Twój e-PIT, w której to Ministerstwo Finansów sporządza deklaracje podatkowe dla podatników.

roczne-zeznanie-podatkowe-osoby-niepracujacej

ABOUT THE AUTHOR