| 2020 | styczeń
  • Reklama i internet

    Ile trwa odprawa celna paczki?

    Odprawa celna paczki to czynność, której nie da się uniknąć. Odprawie podlegają paczki, które przychodzą do Polski w ramach wymiany międzynarodowej i wymagają oclenia, bądź są pod tym kątem weryfikowane. Do odprawy celnej kwalifikują się paczki, które pochodzą z krajów niezrzeszonych w Unii Europejskiej, w tym również z Chin i USA, czyli dwóch najczęściej wybieranych…

    Read More
load more